[1]
عادل عمر جاسم النعيمي م. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . and خليل العبيدي أ. ., “The effect of the idea harvesting strategy on the deductive thinking of the fifth grade female students in science”, JIR, vol. 16, no. 34, pp. 505–526, Jan. 2023.