فاضل عباس م. . and ناجي عبد الامير أ. ع. . (2022) “Self-efficacy Among Male and Female Mathematics Teachers in Primary School”, مجلة أبحاث الذكاء, 16(33), pp. 221–237. Available at: https://iru.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/intel/article/view/390 (Accessed: 19 July 2024).