عادل عمر جاسم النعيمي م. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; خليل العبيدي أ. . The effect of the idea harvesting strategy on the deductive thinking of the fifth grade female students in science. مجلة أبحاث الذكاء, [S. l.], v. 16, n. 34, p. 505–526, 2023. Disponível em: https://iru.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/intel/article/view/446. Acesso em: 13 jun. 2024.