قحطـــــان محمــــــــود أ. د. . و. . The development of imagination (spontaneous and controlled) in adolescents and adults. مجلة أبحاث الذكاء, [S. l.], v. 16, n. 34, p. 224–249, 2023. Disponível em: https://iru.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/intel/article/view/428. Acesso em: 7 jun. 2023.